Άλλες Πολεμικές Τέχνες

Στο Inochikan Dojo διδάσκοντε επίσης και άλλες πολεμικές τέχνες όπως: